Satış Sözleşmesi - Kasaba Farm

Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – SATICI

Ünvanı : Kasaba Zeytinyağı

Adresi : İstanbul

Telefon : 0533 3710957

Eposta adresi : info@kasabafarm.com

1.2 – ALICI BİLGİLERİ FATURA ÖN YÜZÜNDE YER ALMAKTADIR.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.kasabafarm.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri fatura ön yüzünde belirtildiği şekildedir.

Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı veya Havale

Teslimat Adresi : Fatura ön yüzünde yer alan teslimat adresidir.

Teslimat ve İfaya İlişkin Masraflar Tutarı : Fatura ön yüzünde yer almaktadır.

Fatura Adresi : Fatura ön yüzünde yer alan fatura adresidir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.kasabafarm.com internet sitesinde Mesafeli Satış Sözleşmesini teyit etmeden önce satıcıya ait adres bilgileri, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ücreti ve ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.4) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve alıcıya eşit kalite ve miktarda ürün tedarik edebilir.
4.5) Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka tarafından iptal edilirse, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren 20 günlük süre içinde malı geri almayı taahhüt ederiz. Cayma Hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 7 gün içinde SATICI’ya faks veya e-mail yolu ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının (kurumsal ise iade faturasının gönderilmesi) muhasebe kayıtları açısından gereklidir.
b) İade formu
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış, ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

-Her Türlü Kozmetik Ürün

-İç Giyim Ürünleri

-Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

BORÇLU’nun temerrüde düşmesi halinde, BORÇLU, borcun gecikmeli ifasından dolayı ALACAKLI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Yukarı
× WhatsApp İletişim